Ballet/Modern

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z podziałem na grupy wiekowe. Tematykę zajęć stanowią treści związane z techniką tańca klasycznego. Uczestnik poznaje terminologię tańca w języku francuskim.

Główne cele programu edukacyjnego:

 • poszerzanie świadomości psychomotorycznej
 • rozwijanie wyobraźni
 • wyrabianie koordynacji ruchowej
 • wyrabianie umiejętności sprawnego wykorzystania możliwości ruchowych całego ciała
 • świadoma kontrola nad pracą mięśni w procesie ruchowym
 • kształtowanie postaw twórczych
 • przekraczanie własnych ograniczeń i schematów ruchowych
 • rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych w twórczym procesie ruchowym
 • rozwijanie osobowości uczestnika warsztatów
 • poznawanie zdolności i możliwości ruchowych ciała ludzkiego
 • rozwijanie plastyki ruchowej
 • kształtowanie świadomości ciała
 • rozwijanie pamięci ruchowej i muzycznej
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej i przestrzennej
 • uczenie wyrażania i nazywania stanów emocjonalnych poprzez gesty, mimikę, ruch
 • rozwijanie inwencji twórczej i twórczego myślenia
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno ruchu i pełnię wyrazu artystycznego
 • zdobywanie wiedzy o tańcu

Zajęcia: