Baby Ballet

 Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat. Tematykę warsztatów stanowią treści związane z tańcem klasycznym wzbogacone o metodę zabawową. Program zajęć prowadzony jest w oparciu o autorski program nauczania- "Ciało naszym instrumentem". Główny cel zajęć:

 • poszerzanie świadomości psychomotorycznej
 • rozwijanie wyobraźni
 • wyrabianie koordynacji ruchowej
 • wyrabianie umiejętności sprawnego wykorzystania możliwości ruchowych całego ciała
 • świadoma kontrola nad pracą mięśni w procesie ruchowym
 • kształtowanie postaw twórczych
 • przekraczanie własnych ograniczeń i schematów ruchowych
 • rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych w twórczym procesie ruchowym
 • rozwijanie osobowości uczestnika warsztatów
 • poznawanie zdolności i możliwości ruchowych ciała ludzkiego
 • rozwijanie plastyki ruchowej
 • kształtowanie świadomości ciała
 • rozwijanie pamięci ruchowej i muzycznej
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej i przestrzennej

Zajęcia: